ประเภทห้องพัก

โรงแรมสุภัค (Supak Hotel) กาฬสินธุ์ มีประเภทห้องพักไว้บริการทั้งหมด 4 แบบด้วยกันดังนี้

ห้องมาตรฐาน พร้อมพัดลม (Standard Fan Room) โรงแรมสุภัค (Supak Hotel)

ห้องมาตรฐาน พร้อมพัดลม (Standard Fan Room)

ห้องมาตรฐานเตียงแฝดพร้อมเครื่องปรับอากาศ (Standard Twin Room with Air Condition) โรงแรมสุภัค (Supak Hotel)

ห้องมาตรฐานเตียงแฝดพร้อมเครื่องปรับอากาศ (Standard Twin Room with Air Condition)

ห้องมาตรฐาน พร้อมเครื่องปรับอากาศ (Standard Air Conditioning) โรงแรมสุภัค (Supak Hotel)

ห้องมาตรฐาน พร้อมเครื่องปรับอากาศ (Standard Air Conditioning)

ห้องวีไอพี (VIP room) โรงแรมสุภัค (Supak Hotel)

ห้องวีไอพี (VIP room)